|    
member
home news events collection art consultancy contact us
展覽回顧
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
19-20世紀西洋油畫大師展

2006年11月3日至11月18日

 
劉東石藝展

2006年11月3日至11月20日

 
裸。非裸

2006年7月18日至8月18

 
壽山石藝展

2006年6月16日至6月25日

 
 
靈性的呼喚

2006年4月

 
陳逸飛油畫展,紀念陳逸飛......

2006年4月至6月

 

Copyright (c) BaoQu Tang Gallery of Art. All rights reserved.
總辦事處: 香港新界大埔汀角路57號, 太平工業中心1座26樓
電話: (852) 2519 0100  傳真: (852) 2507 3228  電郵地址: administration@baoqutang.com