|    
member
home news events collection art consultancy contact us
展覽回顧
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
時間的視覺: 23位中國當代名家油畫精選

2011年8月 31日(星期二)至 12 月31日 (星期六)

 
印象.浪漫.經典

2011年8月 4日(星期四)至21日(星期日)

 
中朝風賞 : 當代寫實派油畫展

2011年7月 9日(星期六)至24日(星期日)

 
國寶誘惑 - 中西名家精選作品展

2011年2月11-14日

 

Copyright (c) BaoQu Tang Gallery of Art. All rights reserved.
總辦事處: 香港新界大埔汀角路57號, 太平工業中心1座26樓
電話: (852) 2519 0100  傳真: (852) 2507 3228  電郵地址: administration@baoqutang.com